Polityka Prywatności

Polityka Prywatności GeoVelo Sp. z o.o.

W Spółce GeoVelo Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie dbamy o ochronę i przestrzeganie Państwa prywatności.

Niniejsza polityka określa zasady, na jakich przetwarzane będą przez nas wszelkie dane osobowe, które uzyskujemy od Państwa, oraz dane osobowe, które nam Państwo przekazują. Proszę uważnie się z nimi zapoznać, aby zrozumieć nasze poglądy i praktyki w zakresie danych osobowych i sposobu ich przetwarzania. Odwiedzając stronę www.geovelo.pl, akceptują i wyrażają Państwo zgodę na praktyki opisane w niniejszej polityce.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Administratorem Państwa danych jest: GEOVELO Sp. z.o.o z siedzibą w Szczecinie (ul. Chmielewskiego 22a, 70-028 Szczecin, adres e-mail: kontakt@geovelo.pl).

INFORMACJE, KTÓRE UZYSKUJEMY OD PAŃSTWA

Będziemy pozyskiwać i przetwarzać następujące Państwa dane osobowe:

Informacje, które otrzymujemy od Państwa, to informacje na Państwa temat, które przekazują nam Państwo, wypełniając formularze dostępne na naszej stronie internetowej www.geovelo.pl (dalej nasza strona) lub kontaktując się z nami przez telefon, e-mail lub w inny sposób. Obejmują one informacje, które przekazują nam Państwo przy pobieraniu aplikacji GeoVelo, dokonywaniu rejestracji w celu korzystania z naszej aplikacji i/lub strony, podczas przystępowania do korzystania z naszych usług, składania zamówienia na naszej stronie, udzielania się na forach dyskusyjnych lub korzystania z innych funkcji mediów społecznościowych dostępnych na naszej stronie, podczas brania udziału w konkursach, promocjach lub ankietach, jak również w momencie, gdy zgłaszają Państwo problem z naszą stroną. Informacje, które otrzymujemy od Państwa, mogą obejmować Państwa imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefoniczny, dane finansowe oraz dotyczące kart kredytowych, informacje na Państwa temat oraz zdjęcie.

Przy okazji każdej Państwa wizyty na naszej stronie automatycznie uzyskujemy następujące informacje:

 • informacje techniczne, w tym adres protokołu internetowego IP, z którego łączą się Państwo z Internetem, informacje dotyczące logowania, rodzaju i wersji przeglądarki, ustawienia strefy czasowej, rodzaje i wersje pluginów (wtyczek) przeglądarki, systemu operacyjnego oraz platformy, z której Państwo korzystają; 
 • informacje na temat Państwa wizyty, w tym Ujednolicony Identyfikator Zasobów (URL), sekwencję odwiedzanych stron i klikniętych linków wraz z datą i godziną, przeglądane lub wyszukiwane przez Państwa produkty, czasy reakcji stron, błędy pobierania, czas trwania wizyty na określonych stronach, informacje dotyczące interakcji ze stroną (takie jak przewijanie paska, klikanie i poruszanie kursorem myszy) oraz metody przechodzenia na inne strony poprzez odnośniki;
 • informacje na temat wykorzystywania przez Państwa roweru, miejsc, w których korzystają Państwo z naszych usług oraz informacje o każdej podróży, takie jak czas trwania i przebyta odległość.

Informacje, które otrzymujemy z innych źródeł.
To informacje na Państwa temat, które otrzymujemy w przypadku, gdy korzystają Państwo z jakiejkolwiek innej strony internetowej, którą prowadzimy lub z innych usług, które świadczymy. Jeśli będziemy mieli zamiar dzielić się tymi danymi wewnętrznie lub łączyć je z danymi zebranymi na tej stronie internetowej, otrzymają Państwo od nas informację o tym, że otrzymaliśmy takie dane. Poinformujemy również Państwa, w jakim celu będziemy dzielić się Państwa danymi oraz łączyć je z innymi danymi. Prowadzimy ścisłą współpracę ze stronami trzecimi (np. dostarczycielami usług płatności, dostawcami, partnerami biznesowymi, podwykonawcami w sieciach technicznych i reklamowych, analitykami, dostarczycielami informacji nt. wyszukiwania, agencjami informacji kredytowej), dlatego też będziemy informować Państwa o każdym przypadku, w którym otrzymamy od tych podmiotów informacje na Państwa temat oraz o celu, w jakim zamierzamy te informacje wykorzystywać.

COOKIES

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu odróżnienia Państwa od innych użytkowników naszego serwisu internetowego. Dzięki nim możecie Państwo wygodnie korzystać z naszej strony internetowej, a my możemy ją sukcesywnie ulepszać. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat plików cookies oraz celów, dla jakich je stosujemy, mogą Państwo zapoznać się z naszą polityką plików cookies dostępną pod adresem: www.geovelo.pl/polityka-prywatnosci.

WYKORZYSTANIE INFORMACJI

Zgromadzone informacje na Państwa temat wykorzystujemy w następujący sposób:

 • Informacje, które otrzymujemy od Państwa wykorzystujemy:
 • do realizacji zobowiązań wynikających z wszelkich umów zawartych między Państwem a naszą firmą oraz w celu dostarczania Państwu informacji, produktów i usług, których Państwo potrzebują;
 • w celu dostarczania informacji na temat innych oferowanych przez nas towarów i usług, podobnych do tych, które już Państwo nabyli, lub o które Państwo pytali;
 • w celu dostarczenia Państwu informacji o towarach lub usługach, które według nas, mogą Państwa interesować (lub w celu umożliwienia dostarczenia takich informacji wybranym stronom trzecim). W przypadku, gdy są Państwo aktywnymi klientami, informacje o towarach i usługach podobnych do tych będących przedmiotem poprzednich sprzedaży lub negocjacji będziemy Państwu przekazywać wyłącznie drogą elektroniczną (e-mail lub SMS). W przypadku, gdy są Państwo nowymi klientami i gdy umożliwiliśmy wybranym stronom trzecim korzystanie z Państwa danych, my lub strona trzecia będziemy kontaktować się z Państwem drogą elektroniczną wyłącznie, gdy wyrażą Państwo na to zgodę. Jeżeli nie chcą Państwo, aby Państwa dane osobowe były wykorzystywane w ten sposób lub jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przekazywanie swoich danych osobom trzecim w celach marketingowych, proszę zaznaczyć odpowiednie pole w aplikacji GeoVelo, w której gromadzimy Państwa dane;
 • aby powiadamiać Państwa o zmianach w naszych usługach;
 • aby zapewnić, że zawartość naszej strony jest przedstawiana w sposób dostosowany do Państwa przeglądarki oraz Państwa oczekiwań.
 • Informacje, które gromadzimy na Państwa temat wykorzystujemy:
 • w celu zarządzania naszą stroną oraz w celu prowadzenia wewnętrznych działań, w tym w celu usuwania usterek, analizowania danych, prowadzenia testów, badań oraz statystyk;
 • w celu udoskonalania naszej strony, aby zapewnić, że jej zawartość jest przedstawiana w sposób dostosowany do Państwa przeglądarki oraz Państwa oczekiwań;
 • aby pozwolić na korzystanie z dostępnych funkcji interaktywnych, jeżeli się Państwo na to zdecydują;
 • jako element działań podejmowanych przez nas w celu zapewnienia bezpieczeństwa na naszej stronie;
 • w celu mierzenia skuteczności reklam, które Państwu przedstawiamy oraz dostarczania reklam dostosowanych do Państwa preferencji;
 • w celu sugerowania i rekomendowania Państwu oraz innym użytkownikom naszej strony towarów oraz usług, które mogą Państwa interesować.
 • Informacje, które otrzymujemy z innych źródeł będziemy łączyć z informacjami, które otrzymujemy od Państwa oraz informacjami, które gromadzimy na Państwa temat. Informacje te oraz informacje połączone będziemy wykorzystywać w celach określonych powyżej (w zależności od rodzaju informacji, które otrzymujemy).

UJAWNIANIE INFORMACJI NA PAŃSTWA TEMAT

Upoważniają nas Państwo do dzielenia się Państwa danymi osobowymi na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) z:
Wybranymi stronami trzecimi, w tym:

 • partnerami biznesowymi, dostawcami i podwykonawcami, z którymi współpracujemy w ramach jakiejkolwiek umowy zawartej z nimi lub z Państwem;
 • reklamodawcami i sieciami reklamowymi, które potrzebują danych w celu dobierania i przedstawiania Państwu odpowiednich reklam. Nie ujawniamy naszym reklamodawcom informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, dostarczamy im jedynie informacje zbiorcze na temat naszych użytkowników (na przykład, możemy poinformować ich, że 500 mężczyzn w wieku poniżej 30 lat kliknęło w danym dniu ich reklamę). Możemy również stosować takie informacje zbiorcze, aby pomóc naszym reklamodawcom dotrzeć do docelowej grupy odbiorców (na przykład singielki). Otrzymane od Państwa dane osobowe możemy wykorzystywać, aby umożliwić naszym reklamodawcom przedstawianie reklam docelowym odbiorcom;
 • dostawcami narzędzi analitycznych oraz wyszukiwarek, którzy wspierają nas w doskonaleniu i optymalizowaniu naszej strony;
 • agencjami informacji kredytowej, w celu oceny Państwa zdolności kredytowej w przypadku, gdy stanowi ona warunek zawarcia z Państwem umowy.

Państwa dane osobowe będziemy ujawniać stronom trzecim:

 • w przypadku, gdy sprzedajemy lub kupujemy jakiekolwiek aktywa, dla których wymagane będzie ujawnienie Państwa danych osobowych sprzedawcy lub nabywcy;
 • jeżeli GEOVELO Sp. z o.o. lub znaczna część jej aktywów zostanie pozyskana przez osobę trzecią, w przypadku gdy dane osobowe naszych klientów staną się częścią przekazanych aktywów;
 • jeżeli mamy obowiązek ujawnić dane osobowe w związku z jakimkolwiek prawnym obowiązkiem lub w celu egzekwowania praw lub stosowania warunków dostawy dostępnych pod adresem www.geovelo.pl/regulamin oraz innych umów; lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa GEOVELO Sp. z o.o., naszych klientów i innych osób. Obejmuje to wymianę informacji z innymi przedsiębiorstwami i organizacjami w celu ochrony przed nadużyciami oraz zmniejszenia ryzyka kredytowego.

GDZIE GROMADZIMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Miejsce przechowywania i przekazywania danych, które od Państwa otrzymujemy, będzie znajdowało się na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EEA”). Miejsce przechowywania i przekazywania danych będzie się również znajdowało poza EEA, np. w Chinach, gdzie poziom ochrony danych może być słabszy niż w EEA. Podstawą takiego przetwarzania będzie umowa zawarta między GEOVELO Sp. z o.o. a podmiotem przejmującym obejmująca modelowe klauzule zatwierdzone przez Komisję Europejską i/lub organy nadzorcze. Ponadto, przekazywanie opiera się również na Państwa zgodzie. Rejestrując się w aplikacji GeoVelo, wyrażają Państwo zgodę na przekazywanie danych.

Wszystkie informacje, które od Państwa otrzymujemy, są przechowywane na serwerach. Wszelkie transakcje płatnicze będą szyfrowane przy użyciu technologii SSL. W przypadku, gdy przekazaliśmy Państwu (lub gdy wybrali Państwo) hasło umożliwiające dostęp do określonej części naszej strony, odpowiadają Państwo za utrzymanie takiego hasła w tajemnicy. Prosimy, aby nie dzielili się Państwo swoim hasłem.

Niestety, przekazywanie danych za pośrednictwem Internetu nie jest do końca bezpieczne. Mimo, iż robimy co w naszej mocy, aby chronić Państwa dane osobowe, nie jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwa danych przekazywanych przez Państwa na naszej stronie; za każdym razem przekazujecie je Państwo na własne ryzyko. Po otrzymaniu od Państwa informacji, stosujemy procedury i opcje bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi. W tym celu zawrzemy z podmiotem przetwarzającym dane w państwie trzecim standardowe klauzule umowne, które zapewnią odpowiednie zabezpieczenie w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osób których dane pozyskujemy.

PAŃSTWA PRAWA

Mają Państwo prawo wnioskować o dostęp do Państwa danych osobowych, ich poprawienia lub usunięcia, jak również do ograniczenia ich przetwarzania lub sprzeciwienia się przetwarzaniu oraz przekazaniu danych osobowych innemu administratorowi. Mają Państwo prawo zażądać od nas nieprzetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Zostaną Państwo o tym poinformowani na stronie rejestracyjnej GeoVelo; zwykle informujemy Państwa (przed otrzymaniem danych) o zamiarze wykorzystania Państwa danych do powyższych celów lub o zamiarze ujawnienia Państwa danych stronie trzeciej. Mogą Państwo skorzystać ze swojego prawa do uniemożliwienia takiego przetwarzania, rezygnując z niego w menu „Ustawienia”. Mogą również Państwo skorzystać z tego prawa w dowolnym momencie, kontaktując się z nami na adres: kontakt@geovelo.pl.

Nasza strona może, od czasu do czasu, wyświetlać linki do i ze stron internetowych naszych sieci partnerskich, reklamodawców i podmiotów stowarzyszonych. Jeśli zdecydują się Państwo wejść w link prowadzący do jakiejkolwiek z takich stron internetowych, proszę mieć na uwadze to, że strony te mają własne polityki prywatności i że nie odpowiadamy za nie. Przed wysłaniem jakichkolwiek danych osobowych na te strony warto zapoznać się z tymi politykami.

DOSTĘP DO INFORMACJI

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych („RODO”) daje prawo do przenoszenia danych, co daje Państwu prawo uzyskania i ponownego wykorzystania danych osobowych dla własnych celów związanych z różnymi usługami. Z prawa dostępu do danych mogą Państwo korzystać zgodnie z RODO, kontaktując się z nami na adres: kontakt@geovelo.pl

ZMIANY W NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Wszelkie zmiany, jakich dokonamy w naszej polityce prywatności w przyszłości będą przedstawiane na tej stronie a w odpowiednich sytuacjach zostaniecie o nich Państwo poinformowani e-mailem. Warto sprawdzać stronę tak, aby być na bieżąco z wszelkimi aktualizacjami lub zmianami w naszej polityce prywatności.

KONTAKT

Pytania, uwagi i żądania dotyczące polityki prywatności są mile widziane – należy kierować je na adres: kontakt@geovelo.pl.

Czym są pliki Cookies?
Podobnie jak niemal wszystkie strony internetowe, wykorzystujemy pliki cookies, które są niewielkimi plikami pobieranymi na Państwa urządzenie, w celu poprawienia wygody korzystania ze strony. Sekcja ta opisuje informacje, które są gromadzone w plikach cookies, jak je wykorzystujemy oraz dlaczego pliki cookies są w pewnych sytuacjach niezbędne. Opiszemy również sposób, w jaki mogą Państwo zrezygnować z pobierania plików cookies – mimo że może to obniżyć jakość lub przerwać działanie określonych funkcji strony.

Jak wykorzystujemy pliki cookies?
Pliki cookies wykorzystujemy w wielu celach, określonych poniżej. Niestety, w większości przypadków brakuje standardowej opcji wyłączenia plików cookies bez całkowitego wyłączania funkcji strony, które są przez nie dodawane. W przypadku gdy pliki cookies wykorzystywane są w celu dostarczania usługi, z której Państwo korzystają, zaleca się przechowywać wszystkie pliki cookies, niezależnie od czego, czy są Państwo pewni potrzeby ich przechowywania, czy też nie.

Blokowanie plików cookies
Pobieranie plików cookies można blokować poprzez zmianę ustawień Państwa przeglądarki (menu Pomoc). Należy mieć świadomość, że wyłączenie plików cookies może wpłynąć na funkcje tej oraz wielu innych stron, które Państwo odwiedzają. Blokowanie plików cookies spowoduje zwykle również zablokowanie określonych funkcji strony internetowej. Zaleca się, by nie blokować plików cookies.

Zamieszczane pliki cookies
Jeśli zdecydują się Państwo utworzyć u nas konto, będziemy wykorzystywać pliki cookies do zarządzania procesem rejestracji oraz administracji danych. Pliki cookies są zwykle kasowane po wylogowaniu, jednak w niektórych przypadkach mogą być one zachowywane w celu zapamiętania Państwa preferencji.

liki cookies wykorzystujemy w celu zapamiętania Państwa logowania. Dzięki temu nie muszą Państwo logować się przy każdej kolejnej wizycie na stronie. Pliki cookies są na ogół usuwane lub czyszczone po wylogowaniu, aby zapewnić, że po zalogowaniu mogą Państwo uzyskać dostęp wyłącznie do ograniczonych funkcji i obszarów.

Niniejsza strona oferuje usługi newslettera lub powiadomień mailowych, pliki cookies mogą być zaś stosowane w celu zapamiętania, czy są Państwo zarejestrowani oraz czy będą Państwo otrzymywać powiadomienia wysyłane wyłącznie subskrybującym/niesubskrybującym użytkownikom.
Gdy przekazujecie Państwo dane za pośrednictwem formularza np. formularza kontaktu lub formularza, w którym przekazują Państwo uwagi, pliki cookies mogą być ustawione tak, by zapamiętywać dane użytkownika na potrzeby przyszłej korespondencji.

W celu zapewnienia Państwu wygodnego korzystania ze strony oferujemy funkcję umożliwiającą zapamiętanie preferowanych ustawień dotyczących sposobu działania strony. Aby zapamiętywać preferowane ustawienia musimy włączyć pliki cookies tak, by informacje te można było pobrać za każdym razem, gdy preferowane ustawienia wpływają na Państwa działania na stronie.

Pliki cookies stron trzecich
W szczególnych przypadkach wykorzystujemy również pliki cookies dostarczane przez zaufane strony trzecie. Poniższa sekcja przedstawia informacje na temat tego, na jakie pliki cookies stron trzecich mogą się Państwo natknąć podczas korzystania z naszej strony internetowej.
Strona wykorzystuje Google Analytics, jedno z najbardziej powszechnych i zaufanych rozwiązań analitycznych w Internecie, aby pomóc nam zrozumieć, jak korzystają Państwo ze strony oraz poznać sposoby, w jakie możemy poprawić wygodę korzystania z naszej strony. Pliki cookies mogą m.in. zawierać informacje na temat czasu spędzonego na stronie oraz strony, które Państwo odwiedzają tak, abyśmy mogli dostarczać interesujące Państwa treści.

W celu uzyskania większej ilości informacji na temat plików cookies Google Analytics, należy zapoznać się z informacjami dostępnymi na oficjalnej stronie Google Analytics.

Od czasu do czasu testujemy nowe funkcje i dokonujemy niewielkich zmian w sposobie dostarczania treści na stronie. Podczas testowania nowych funkcji pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia, że są Państwo w stanie korzystać ze strony w ten sam sposób, zapewniając nam jednocześnie informacje na temat optymalizacji najbardziej docenianych przez naszych użytkowników.

W niektórych przypadkach możemy zapewnić zindywidualizowaną zawartość w oparciu o to, jakie informacje o sobie przekażecie nam Państwo bezpośrednio lub pośrednio, powiązując konto na stronie z kontem w mediach społecznościowych. Te rodzaje plików cookies umożliwiają nam dostarczenie Państwu treści, które mogą Państwa interesować.

Wykorzystujemy również przyciski i/lub pluginy społecznościowe, które pozwalają na powiązanie strony z określonym medium społecznościowym. Aby mogły one działać, media społecznościowe takie jak Facebook, Twitter czy Instagram zamieszczą swoje pliki cookies na naszej stronie, które będą mogły być następnie wykorzystywane w celu doskonalenia twojego profilu na stronach portalów lub uzupełniania danych, które gromadzą w różnych celach określonych w ich politykach prywatności.

E-mail

Dlaczego otrzymują Państwo od nas e-maile? 
Jeśli otrzymają Państwo od nas e-maila, to:
(a) Państwa adres mailowy znajduje się w naszej bazie z uwagi na wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji na ten adres („opt in”), lub 
(b) dokonali Państwo rejestracji, zakupu lub w inny sposób nawiązali z nami relację. Szanujemy Państwa czas i uwagę, kontrolując częstotliwość naszych wiadomości.

Jak chronimy Państwa prywatność?
Wykorzystujemy środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem oraz zmianą danych wykorzystywanych przez nasz system.

Udostępnianie i wykorzystywanie
Nigdy nie będziemy udostępniać, sprzedawać bądź użyczać danych osobowych bez Państwa zgody, o ile nie zażąda tego sąd lub inne uprawnione do tego organy państwa. Dostęp do przekazywanych nam informacji mają wyłącznie pracownicy zajmujący się przetwarzaniem informacji poufnych w celu kontaktowania się z Państwem lub wysyłania Państwu e-mailów związanych z żądaniami informacji, jak również zakontraktowani dostawcy usług w celu zapewniania usług związanych z komunikacją między nami a Państwem.

Co zrobić, by przestać otrzymywać e-maile?
Każdy email, który dostają Państwo od nas, zawiera link umożliwiający usunięcie Państwa z naszej listy mailingowej lub zmianę preferencji dotyczących wyrażonego zainteresowania w łatwy i zautomatyzowany sposób. Jeżeli chcą Państwo tego dokonać, proszę postępować zgodnie z instrukcją na dole strony.

Jeżeli otrzymaliście Państwo niechcianą pocztę wysłaną przez nasz system lub pocztę, której treść sugeruje powiązanie z naszym systemem, prosimy o wysłanie kopii takiego e-maila wraz z Państwa komentarzem do naszego zespołu na adres: kontakt@geovelo.pl