Ustroń (ustroński rower miejski)

Artykuł z http://gazetacodzienna.pl

„Do końca października można skorzystać z rowerów miejskich, które wraz z końcem sierpnia pojawiły się w Ustroniu. Na początek do dyspozycji mieszkańców i turystów jest 70 rowerów, których stacje bazowe zlokalizowane zostały w kilku miejscach na terenie całego miasta.

Wypożyczenie roweru miejskiego w Ustroniu odbywa się poprzez aplikację GeoVelo, którą należy pobrać ze sklepu z aplikacjami Google Play lub iTunes App Store, zainstalować na swoim smartfonie, a następnie aktywować i zasilić konto. Aby rozpocząć podróż należy w aplikacji GeoVelo zeskanować kod QR znajdujący się na blokadzie roweru. W przypadku problemu w zeskanowaniu kodu QR, można skorzystać z ręcznego wpisania 7 cyfrowego kodu umieszczonego z boku roweru. Przed zakończeniem jazdy należy znaleźć najbliższe miejsce parkowania rowerów za pomocą aplikacji, a następnie zablokować zamek roweru i zakończyć jazdę w aplikacji GeoVelo. Pozostawienie roweru w miejscu do tego nie przeznaczonym skutkuje naliczeniem kary umownej.

Ustrońskie rowery miejskie będą dostępne dla mieszkańców i turystów do końca października, by wrócić na wiosnę przyszłego roku. W ramach Ustroń Bike System (UBS) zakupionych zostało 70 rowerów wyposażonych w aktywny system antykradzieżowy z technologią GPS. Już teraz planowane są kolejne zakupy. W przyszłości miasto zamierza także wzbogacić system rowerów miejskich o rowery elektryczne.”